Anabilim Dalı Tanıtım

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Mikrobiyoloji konuları içerisinde; mikroorganizmaların yapıları, tanımlanmaları, üreme ve üreme kontrolü, enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar, antimikrobiyal ajanların etki mekanizmaları, antimikrobiyal ajanlara direnç mekanizmaları, mikroorganizmalardan elde edilen farmasötik ürünler ve bağışıklık sistemi yer alır.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik analizleri ve farmakopelerde belirtilen mikroorganizma limitlerinin belirlenerek ürünün öncesinde ve sonrasındaki mikrobiyolojik kontrolleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ve bu yöntemlerin denetlenmesi, antimikrobiyal ajanların etki mekanizmaları ve bu ajanlara direnç mekanizmaları, antibiyotik-mikroorganizma-konak ilişkileri, ilaç öncülü maddelerin antimikrobiyal etkilerinin ve immünmodülatör aktivitelerinin saptanması, yeni ilaç geliştirilmesi çalışmalarında mikroorganizmaların kullanılması ve mikroorganizmalardan elde edilen ürünlerin farmasötik ürünlerde kullanılması konularında araştırmalar yapılır.
Resim